สถาบันสอนเพาะเห็ดถั่งเช่าเป็นอาชีพ

• ความรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตของเห็ดถั่งเช่า • วงจรชีวิตของเห็ดเป็นยา

สมัครอบรม

สมัครอบรมเพาะเห็ดถั่งเช่าเชิงธุรกิจ ความรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตของเห็ดถั่งเช่า

เรียนรู้การแปรรูป

เรียนรู้การแปรรูปเห็ด สกัดด้วยจุลินทรีย์ / สกัดด้วยแอลกอฮอล์ ด้วยภูมิปัญญาโบราณ

เรียนรู้การขอ อย.

ขั้นตอนการขอ อย. และเบอร์ติดต่อโรงงาน / แนะนำห้อง Lab