Home » อบรมหลักสูตรเพาะเห็ดถั่งเช่า เห็ดหลินจือ เห็ดยามาบูชิตาเกะ เชิงธุรกิจ

อบรมหลักสูตรเพาะเห็ดถั่งเช่า เห็ดหลินจือ เห็ดยามาบูชิตาเกะ เชิงธุรกิจ


1.หลักสูตรเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทอง
หลักสูตรเน้นปฏิบัติจริง เรียนแค่ครึ่งวันสามารถทำได้จริง
หัวข้อการอบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า

1. ความรู้เรื่องเกี่ยวกับเห็ดถั่งเช่า

• ความรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตของเห็ดถั่งเช่า
• เรียนรู้สูตรอาหารสำหรับเห็ดถั่งเช่า
• เรียนรู้การนึ่งอาหารเพาะเชื้อเห็ดถั่งเช่า
• ฝึกปฏิบัติการทำเชื้อพีดีเอ/เชื้อเหลว/การหยอดเชื้อเห็ดถั่งเช่า
• เรียนรู้การบ่มเชื้อเห็ดถั่งเช่า และห้องบ่มเห็ดถั่งเช่า
• การเปิดดอกและการดูแลเรือนเพาะเห็ดถั่งเช่า
• เรียนรู้การแปรรูปเห็ดถั่งเช่าเบื้องต้น

2.หลักสูตรเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทอง/เห็ดหลินจือ/ยามาบูชิตาเกะ เชิงธุรกิจ
หลักสูตรเน้นปฏิบัติจริง เรียนแค่ 1 วันสามารถทำได้จริง สมัคร คอร์ด นี้แถมฟรี #สูตรทำโยเกิร์ต กะทิมะพร้าว ด้วยจุลินทรีย์โปรไบโอติก ที่คัดแยกสายพันธุ์ชั้นดีมาแล้ว

 

กำหนดการอบรม : ทุกวันอาทิตย์ ของสัปดาห์ ( จองล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ) รับจำนวนจำกัด
หัวข้อการอบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า

1. ความรู้เรื่องเกี่ยวกับเห็ดถั่งเช่า

• ความรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตของเห็ดถั่งเช่า
• เรียนรู้สูตรอาหารสำหรับเห็ดถั่งเช่า
• เรียนรู้การนึ่งอาหารเลี้ยงเชื้อเห็ดถั่งเช่า
• ฝึกปฏิบัติการทำเชื้อพีดีเอ/เชื้อเหลว/การหยอดเชื้อเห็ดถั่งเช่า
• เรียนรู้การนึ่งอาหารเหลวและอาหารสำหรับเพาะเห็ดถั่งเช่า
• เรียนรู้การบ่มเชื้อเห็ดถั่งเช่า และห้องบ่มเห็ดถั่งเช่า
• การเปิดดอกและการดูแลเรือนเพาะเห็ดถั่งเช่า
• เรียนรู้การแปรรูปเห็ดถั่งเช่าวิธีการอบแห้ง/ สกัดด้วยจุลินทรีย์ / สกัดด้วยแอลกอฮอล์ ด้วยภูมิปัญญาโบราณ / สกัดด้วยวิธี Freeze Dry / สกัดด้วยวิธี Spray Dryer และแนะนำสถานที่ให้บริการ

2. ความรู้เรื่องเกี่ยวกับเห็ดหลินจือ

• ความรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตของเห็ดหลินจือ
• เรียนรู้สูตรอาหารสำหรับเห็ดหลินจือ
• เรียนรู้การนึ่งอาหารเลี้ยงเชื้อเห็ดหลินจือ
• ฝึกปฏิบัติการทำเชื้อพีดีเอ/เชื้อ/การหยอดเชื้อเห็ดหลินจือ
• เรียนรู้การนึ่งเชื้อเห็ดหลินจือ
• เรียนรู้การบ่มเชื้อเห็ดหลินจือ และห้องบ่มเห็ดหลินจือ
• การเปิดดอกและการดูแลเรือนเพาะเห็ดหลินจือ
• เรียนรู้การแปรรูปเห็ดหลินจือ ด้วยวิธีการอบแห้ง/ สกัดด้วยจุลินทรีย์ / สกัดด้วยแอลกอฮอล์ ด้วยภูมิปัญญาโบราณ / สกัดด้วยวิธี Freeze Dry / สกัดด้วยวิธี Spray Dryer และแนะนำสถานที่ให้บริการ

****3. ความรู้เกี่ยวกับการสกัดหัว เชื้อจุลินทรีย์ โปรไบโอติก เน้นปฏิบัติจริง
4.ความรู้เกี่ยวกับการนำเชื้อจุลินทรีย์มาสกัดเห็ดถั่งเช่า/เห็ดหลินจือ/เห็ดยามาบูชิตาเกะ
5.ขั้นตอนการขอ อย. และเบอร์ติดต่อโรงงานที่รับบริการจดทะเบียน อย. / แนะนำห้อง Lab ที่ อย.ให้เครดิต และสถานที่ฉายรังสีอาหาร แนะนำโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP พร้อมเบอร์ติดต่อ