Home » ถั่งเช่า » เห็ดถั่งเช่าสีทอง

เห็ดถั่งเช่าสีทอง

ถั่งเช่าสีทอง

ถั่งเช่าสีทอง

เห็ดถั่งเช่าสีทอง

ได้ถูกใช้าเป็นยามานับพันๆปี ทำให้ทั่วโลกหันมาให้ความสนใจกันอย่างจริงจังและเป็นที่ยอมรับกันว่า คนในเอเชียเป็นคนที่ใช้เห็ดธรรมชาติหลากหลายชนิดเป็นยา ยิ่งมีการใช้เทคโนโลยีแบบใหม่มาช่วยในการวิเคราะห์ วิจัยทำให้รู้ว่า มีเห็ดมากมายมีคุณสมบัติทางยาที่น่าสนใจ  ปัจจุบันการเพาะเห็ดเป็นยาเป็นธุรกิจที่ใหญ่ เช่น เกาหลี จีน อเมริกา รัฐบาลในการสนับสนุน จากอดีตที่เคยเพาะเห็ดไม่มาก ประมาณ ล้านตันต่อปี ขณะที่ทั่วโลกผลิตรวมกันประมาณ 6-7 ล้านตันต่อปี แต่จีนสามารถเพาะเห็ดเป็นยาทางเศรษฐกิจได้ถึง 20 ล้านตันต่อปีมากกว่าที่อื่น เพราะรัฐบาลให้การสนับสนุน และยังให้ทำงานวิจัยศึกษาเห็ดเป็นยามากยิ่งขึ้นด้วย การศึกษาเรื่องเห็ดเป็นยาพบว่าที่ ทิเบต มีเห็ดที่เกิดขึ้นกับหนอนอาศัยอยู่ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลขึ้นไป พื้นที่ดังกล่าวส่วนใหญ่มีอากาศหนาวทั้งปี หนอนดังกล่าวจะออกมาหาอาหารหลังจากหิมะละลายในฤดูร้อนที่มีช่วงเวลาอันสั้น เมื่ออากาศเย็นลงมันจะลงไปอยู่ในรูไม่ขยับเขยื้อนหลายเดือน ซึ่งการที่มันออกมาหาอาหาร ในช่วงฤดูร้อน หากตัวมันกินอาหารที่มีเชื้อเห็ดถั่งเช่าเข้าไป มันก็จะค่อยๆตายลงไปในที่สุด เชื้อเห็ดที่อยู่ในตัวมันก็จะรวมตัวสร้างดอกเห็ดขึ้นมา เพื่อรับอากาศและสร้างสปอร์เพื่อสืบพันธุ์ต่อไป

กำเนิดเห็ดถั่งเช่า

กำเนิด ถั่งเช่า

ชาวทิเบตพบว่าหากนำเอาเห็ดที่เป็นตัวหนอน ที่เรียกว่า ตังถั่งเช่า มารับประทานแล้วจะทำให้มีกำลัวดีมาก จึงเป็นที่สนใจสำหรับผู้คนที่ต้องการมีพลังแข็งแรงและต้องการเสริมสุขภาพ  ถั่งเช่า นั้นคืออาหารเสริมจากธรรมชาติ ไม่ใช่ยากระตุ้นกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว และจากการซื้อขายกันเฉพาะคนทิเบตในราคาถูกมาก กลายเป็นสินค้าที่มีความต้องการไปทั่วโลกและเนื่องจากมีปริมาณที่น้อย ราคาจึงพุ่งขึ้นแพงขึ้นนับหลายพันเท่าปัจจุบัน เห็ดถั่งเช่าทิเบต 

ถั่งเช่า ทิเบต

ถั่งเช่า ทิเบต

เกรดเอ ขนาด 1 กิโลกรัม ราคาประมาณ 3.5-4 ล้านบาท ที่เมืองซิหนิง ที่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม และผู้คนทั้งเมือง มีการทำการค้าเห็ดถั่งเช่า ทำให้เกิดมีอุตสาหกรรมเห็ดเป็นยาเกิดขึ้นมากมาย กลายเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งในปัจจุบัน เห็ดถั่งเช่าจึงกลายเป็นอาหารเสริมที่โด่งดังที่สุดในขณะนี้ โดยคนจีนมีการพัฒนาและศึกษาค้นคว้ากันอย่างมากมาย และเชื่อกันว่า เห็ดถั่งเช่าที่เกิดบนที่ราบสูง น่าจะมีมานานแล้ว ดังปรากฏในหนังสือ “มียาชนิดหนึ่ง มีลักษณะคล้ายตัวหนอนไหมช่วงฤดูหนาว และในช่วงฤดูร้อนมันจะกลายเป็นดอกหญ้า ” ตัวยาดังกล่าวมีสรรพคุณดีต่อสุขภาพ ในการลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคปอดและโรคไต ช่วยห้ามเลือด และลดอาการไอเรื้อรัง แถมยังช่วยด้วยสมรรถภาพได้ดีอีกด้วย ลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ได้มีการนำเอาวิทยาการเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยยืนยันทางงานวิจัย เห็ดถั่งเช่ามีคุณสมบัติดังกล่าวจริงโดยเฉพาะ ปอด และการเสริมภูมิต้านทานเพิ่มปริมาณเม็ดเลือดขาว และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง ปัจจุบันการเกิดขึ้นของเห็ดถั่งเช่าในธรรมชาติมีข้อจำกัดมาก ต้องเกิดบนที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลบนเทือกเขาทิเบต ในสภาพอากาศที่อุณหภูมิต่ำมาก ความกดอากาศค่อนข้างต่ำ ปริมาณออกซิเจนต่ำ อีกทั้งสภาวะอากาศในปัจจุบันโลกร้อนเพิ่มขึ้น ทำให้เห็ดถั่งเช่าที่เกิดในทิเบต ภูฎาน เนปาล และประเทศอินเดีย มีไม่พอกับความต้องการของตลาดทั่วโลก เพราะคนส่วนใหญ่ที่ค้นหาของดีมาบำรุงร่างกายเชื่อกันว่า เห็ดถั่งเช่า คือ สุดยอดของยาบำรุงหรือยาอายุวัฒนะที่สุด และดีกว่าโสมที่ใครๆว่าสุดยอดแล้วก็สู้เห็ดถั่งเช่าไม่ได้ ทำให้ราคาของเห็ดถั่งเช่าทิเบตสูงขึ้นทุกปี ปัจจุบันเกรดท็อปเอ ต่อกิโลกรัม ราคาสูงกว่า 6.5 ล้านบาท ไปแล้ว ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกจึงให้ความสำคัญและสนใจที่ทำการศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจัง โดยนำสายพันธุ์จากประเทศภูฎานและทิเบตมาหลายสายพันธุ์  และได้ให้ความสนใจอย่างยิ่งกับเห็ดถั่งเช่าสีทอง ซึ่งเป็นเห็ดที่อยู่ในตระกูลเดียวกัน คือ Cordyceps แต่จะต่างที่สายพันธุ์เท่านั้น โดยเห็ดถั่งเช่าทิเบต มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cordyceps Sinensis ส่วน เห็ดถั่งเช่าสีทอง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cordyceps Militaris

ถั่งเช่าสีทอง

ถั่งเช่าสีทอง ขึ้นบนแมลง

ซึ่งเห็ดถั่งเช่าสีทองเป็นเห็ดที่เกิดขึ้นบนตัวหนอนของแมลง หรือแม้กระทั่งแมลง มด จั๊กจั่น และแมลงหลายชนิด ในสภาพอากาศที่ไม่หนาวจัด แค่มีความชื้น ก็สามารถเกิดเห็ดถั่งเช่าสีทองได้ง่าย และเกิดได้ง่ายกว่าการเกิดของถั่งเช่าทิเบต สามารถเพาะง่ายผลผลิตสูงกว่า ออกดอกรวดเร็วกว่า ทำเป็นธุรกิจได้ และที่สำคัญมีสารทางเภสัชศาสตร์ชนิดเดียวกับเห็ดถั่งเช่าแท้ ที่มาจากทิเบต และเห็ดถั่งเช่าแท้ที่มาจากประเทศภูฎาน และปริมาณสารสำคัญทางยาก็สูงกว่าเห็ดถั่งเช่าทิเบตหลายเท่าตัว โดยเฉพาะ สาร Cordycepin และ สาร Cordycepic Acid ซึ่งเป็นสารหลักในการช่วยเพิ่มออกซิเจนในกระแสเลือดทำให้ระบบการหายใจทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่พักฟื้นจากโรคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคเรื้อรังทุกชนิด อย่างเช่น โรคมะเร็ง โรคไต ความดันสูงและเบาหวาน อีกประการสำคัญที่ตลาดมีความต้องการเห็ดถั่งเช่าสีทองจำนวนมากเพราะมันมีผลต่อพลังทางเพศ จึงทำให้ถั่งเช่าสีทองกลายเป็นธุรกิจโตหลายแห่ง ที่มุ่งเน้นเพิ่มพลังทางเพศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *